• 0232472846
  • scoala4is@yahoo.com
Sleek & Beautiful
Sleek & Beautiful

Ultimele noutăți!!!

(18.06.2024) S-a modificat calendarul competențelor lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a engleza intensiv (29.05.2024) S-a afișat lista cu elevii admiși în clasa pregătitoare, etapa I (30.04.2024) S-au afișat informații cu privire la testarea competențelor pentru clasa a V-a intensiv Limba engleză (10.04.2024) S-au afișat rezultatele la inspecțiile speciale la clasă pentru etapa de pretransfer consimțit între unități (05.04.2024) Au apărut informații cu privire la Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ! (29.03.2024) Ziua Porților Deschise - 9 aprilie 2024 (26.03.2024) Au apărut informații privind înscrierea la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025!

Sleek & Beautiful

Misiunea

Satisfacerea nevoi fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice; Dorința de a ne deschide porţile pentru toţi copiii, devenind şcoală incluzivă („şcoală pentru toţi”), de a oferi elevilor şansa să înveţe în funcţie de interesele, aptitudinile, necesităţile proprii, de a forma personalităţi tolerante, echilibrate, dezvoltate armonios; Convingerea că fiecare elev poate învăţa; Este responsabilitatea noastră ca educatori să ajutăm elevul să dea măsura potenţialului său maxim; Toţi elevii sunt unici şi au nevoi şi stiluri de învăţare proprii, au dreptul la un mediu de învăţare sigur şi adecvat, trebuie să aibă propria responsabilitate în procesul de învăţare; Şcoala trebuie să devină o comunitate bazată pe efort şi dorinţă pozitivă, încurajare şi sprijin reciproc; Şcoala trebuie să se implice şi să folosească părinţii şi comunitatea ca ajutor deoarece sunt parteneri esenţiali în procesul instructiv – educativ; Școala trebuie să ofere tuturor elevilor posibilitatea de a învăţa în funcţie de ritmul, capacităţile şi nevoile proprii şi să se exprime conform trăsăturilor individuale de personalitate. Sarcina şcolii este, prin urmare, nu doar aceea de a transmite cunoştinţe, ci, mai ales, una educativă, de formare a personalităţii elevului.

Sleek & Beautiful

Viziunea și Ținte strategice

Şcoala „Ionel Teodoreanu” îşi propune responsabilizarea elevilor, pregătirea lor pentru adaptare şi afirmare. Dezvoltarea CDŞ în funcţie de nevoile comunitare şi social generale pornind de la nevoile individuale de educaţie. •Crearea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi şi profesori. •Dezvoltarea la elevii şcolii a competenţelor de comunicare socială. •Reducerea absenteismului şi abandonului şcolar. •Oferirea pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale de servicii specializate (programe adaptate, consilier şcolar, profesor de sprijin, logoped). •Încurajarea participării cadrelor didactice la stagii de formare naţionale şi internaţionale în funcţie de nevoile identificate. • Iniţierea/continuarea colaborării cu alte şcoli din judeţ, din ţară şi străinătate în cadrul parteneriatelor educaţionale. • Efectuarea demersurilor necesare către Primărie şi Consiliul Local pentru finanţarea terenului de sport multifuncţional. • Îmbunătăţirea/extinderea reţelei de calculatoare. • Dezvoltarea programului şcoala după şcoală pentru elevii aflaţi în situaţii de risc.

Activitățile noastre

Sleek & Beautiful

Boomwhacker

Doamna prof. Maria Barbacaru a inițiat proiectul „Boomwhacker în școala noastră”

Sleek & Beautiful

Spune NU actelor de bullying! proiect K1

Sleek & Beautiful

Modern Classrooms, Modern Education, proiect K2

Proiect Erasmus+ KA2

Sleek & Beautiful

Școală Acreditată Erasmus 2022-2027

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale a acordat Școlii Gimnaziale „Ionel Teodoreanu” Iasi, acreditare Erasmus pentru a derula proiecte de mobilitate Erasmus+ în domeniul „Educație Școlară”, acreditare numărul: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000044323, cu perioada de valabilitate de 01.02.2022 – 31.12.2027.