• 0232472846
  • scoala4is@yahoo.com

2021-2022

Programarea examenelor pentru încheierea situației școlare și de corigență pentru clasele I-VIII în anul școlar 2021-2022 – aici

Raport privind starea educației în semestrul I (aici)

Planul operațional al ISJ Iași privind reducerea fenomenului de violență în mediul școlar pentru anul școlar 2021-2022 (aici)

Planul operațional minimal privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar pentru anul școlar 2021-2022 (aici)

Procedură operațională privind prevenirea, identificarea și intervențiile în situații de bullying din unitățile de învățământ (aici)

Regulament de organizare și funcționare a unității de învățământ – ROFUI (aici)

Buget de venituri și cheltuieli total rectificat 2022-aprobat prin HCL 32/28.02.2022. Sursa de finanțare 02A (aici). Sursa de finanțare 02E (aici)

Plan de dezvoltare instituțională 2018-2022 (aici)

Raport privind starea calității educației în anul școlar 2020-2021 (aici)

Planul managerial pentru 2021-2022 (aici)

Lista funcțiilor contractuale din cadrul Școlii Gimnaziale Ionel Teodoreanu Iași potrivit prevederilor articolului 33 din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea din fonduri publice la data de 31.03.2022 (aici)