• 0232472846
 • scoala4is@yahoo.com

Carte de vizită – prof. înv. primar Raluca Brașoveanu

prof. înv. primar
Raluca Brașoveanu
Premii la concursuri artistice
Premii la concursuri de cultură generală
Activități educative
Participare la proiecte Erasmus

Studii:

 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Iaşi – Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei,  master  “Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale”

Experienţă și activitate didactică:

 • 15 ani în învăţământ
 • 10 ani  în Şcoala Gimnazială “Ionel Teodoreanu” Iaşi – promovarea a 2 serii de elevi
 • Gradul didactic I, din anul 2018
 • Gradaţie de merit, din anul 2018
 • Anual, premii cu copiii la diferite concursuri şcolare
 • Coordonarea unui proiect educativ la nivel interjudeţean: “Împreună la joacă pe tărâmul copilăriei” cu 3 ediţii de desfăşurare : 2016,2017,2018
 • Participarea la 2 proiecte Erasmul + KA1, implementate în şcoala noastră: 2018: “ My school is safe! Say NO to bullying!”, 2021: “Inclusive school: My school, Your school, Our school”
 • O bună colaborare cu bibliotecarul şcolii dar şi Bibilioteca Judeţeană “ Gh.Asachi” Iaşi, prin desfăşurarea de activităţi educative şi concursuri tematice, în vederea îndrumării elevilor  spre plăcerea cititului
 • Participarea, anual, la cursuri de formare, conferinţe, simpozioane în domeniul de activitate; publicarea de articole în reviste de specialitate

Responsabilităţi la nivel de şcoală:

 • Responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor
 • Responsabil cu Formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
 • Membru în comisia CEAC
 • Participare la desfăşurarea de proiecte POCU implementate în şcoala noastră
Activități out-door
Activități on-line
În excursie