• 0232472846
  • scoala4is@yahoo.com

Înscriere în clasa a V-a intensiv limba engleză

Calendarul modificat pentru testarea competențelor lingvistice (aici)

Procedură înscriere pentru anul școlar 2024-2025 (aici)

În anul școlar 2023 – 2024, Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” Iași are prevăzut în planul de școlarizare o clasă de nivel gimnazial (clasa a V-a) cu profil intensiv limba engleză (4 ore pe săptămână), 25 de locuri.

Calendarul înscrierii pentru testarea la clasa a V-a, intensiv limba engleză

  1. Depunerea cererilor de înscriere (aici) la secretariatul școlii sau pe adresa de e-mail scoala4is@yaho.com, în perioada 29-31 mai 2023;
  2. 31 mai 2023 – afișarea situației înscrierii candidaților;

Testarea se organizează conform Ordinului Ministrului Educației nr. 3609/20.04.2022. Procedura de organizare si desfășurare a testului de competențe lingvistice și calendarul organizării sunt elaborate de ISJ Iași (aici) . Modelul de cerere de înscriere e găsește în procedură (Anexa 2) și la secretariatul școlii.

Pentru informații suplimentare vă invităm să urmăriți site-ul ISJ Iași și website-ul școlii sau avizierul școlii, unde vor fi postate toate informațiile în timp util.

10 iunie 2023 – ora 9.00 – proba scrisă la limba engleză (vezi tematica aici) și la ora 10.30 – proba orală la limba engleză (vezi tematica aici). Mai multe informații privind accesul candidaților în săli (în lucru) și procedura operațională privind organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu regim intensiv de studiu a limbii engleze (vezi aici)

14 iunie 2023 – afișarea rezultatelor inițiale la avizierul școlii

14 iunie 2023 – depunerea contestațiilor pentru proba scrisă în intervalul orar 12.00-16.00 la secretariatul școlii

16 iunie 2023 – afișarea rezultatelor finale la avizierul școlii, ora 12.00