• 0232472846
 • scoala4is@yahoo.com

Înscriere la Grădinița cu Program Prelungit Ion Creangă

Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ
preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023—2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate
juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii
de educație timpurie complementare (aici)

Pentru anul școlar 2023-2024 Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă” Iași are propus în PLANUL DE ȘCOLARIZARE un număr de șase grupe.

Orarul desfășurării etapei de înscriere pentru grupele de învățământ preșcolar din unitatea noastră, pentru anul școlar 2023-2024, capacitatea instituției de învățământ și numărul de locuri aprobate prin planul de școlarizare sunt:

Capacitatea instituției de învățământ preșcolar este de 153 preșcolari.

Numărul de locuri aprobate prin planul de școlarizare în 2023-2024 (aici):

 • grupa mică – 2 grupe – 46 preșcolari
 • grupa mijlocie – 2 grupe – 55 preșcolari
 • grupa mare – 2 grupe -52 preșcolari

În vederea realizării planului de școlarizare aprobat, după perioada de reînscriere locurile disponibile sunt (aici):

 • grupa mică – 45 de locuri
 • grupa mijlocie – 0 locuri
 • grupa mare – 0 locuri

În perioada 15.06.2023 – 20.06.2023 zilnic între orele 8.00 – 15.00, la sediul școlii noastre se depun dosarele pentru înscrierea copiilor preșcolari mici, în conformitate cu precizările M.E.N. Actele vor fi depuse într-un dosar de plastic cu șină și va cuprinde (aici):

 • cerere tip (la secretariat)
 • copie buletin (original)
 • copie certificat de naștere
 • adeverință salariat

Criterii specifice: copiii să aibă 3 ani împliniți până la data de 31 august 2023 (aici), ordinea descrescătoare a datei de naștere – începând cu cei care au împlinit vârsta de 3 ani în ianuarie 2023-, părinții/tutorii/reprezentații legali să aibă domiciliul în proximitatea școlii/grădiniței

Criterii generale de departajare pentru înscrierea în învășământul preșcolar (aici)