• 0232472846
  • scoala4is@yahoo.com

Learning outside Living together

Learning outside Living together, learning together, working together Special focus on inclusive cooperative outdoor learning 06.08.2023 – 12.08.2023, Reykjavik, Islanda.

Cursul îi va ajuta pe profesori să înțeleagă:

  • cum să creeze un mediu de învățare incluziv și creativ – metode de învățare cooperativă concrete, structurate și creative;
  • cum să folosească jocurile și activitățile – atât în interior, cât și în aer liber;
  • pentru a întări încrederea în sine și imaginea de sine a elevilor și pentru a îmbunătăți atmosfera clasei;
  • prin teorie și practică, cum să încorporeze învățarea prin cooperare în general, în special în aer liber și cum să pregătească elevii pentru învățarea prin cooperare.

Suntem vizibili în media

În perioada 6.08.2023 – 12.08.2023, patru cadre didactice din școala noastră au participat la cursul de formare „Learning outside. Living together, learning together, working together. Special focus on cooperative outdoor learning”, curs organizat de InterCultural Iceland la Reykjavik, Islanda. Prin participarea la acest curs s-a urmărit dobândirea de către profesori de abilități și competențe privind utilizarea învățării active prin aplicarea activităților și tehnicilor de învățare cooperativă, cu accent pe activități oudoor. Cadrele didactice participante au învățat cum să creeze un mediu educațional incluziv și creativ care să prevină eșecul și abandonul școlar, exersând metode specifice pentru a îmbunătăți atmosfera clasei prin crearea sentimentului de încredere, siguranță, solidaritate și grijă pentru toți elevii. Participanților la curs le-au fost prezentate noi metode și abordări de învățare și predare, metode de învățare cooperativă concrete, structurate și creative cu accent pe activitățile outdoor, procesul de predare-învățare devenind astfel activ, incluziv și creativ.Cadrele didactice participante au dobândit abilități de predare care încurajează învățarea prin cooperare, colaborare și creativitate și întăresc încrederea și imaginea de sine a elevilor, asigurându-le acestora accesul la experiențe educaționale pozitive.

Pentru că bunăstarea elevilor și cadrelor didactice din școala noastră precum și calitatea actului educativ desfășurat este o preocupare continuă, în ultimele zile de vacanță 40 de cadre didactice și didactic auxiliare au participat la stagii de formare menite să-i familiarizeze cu concepte și metode didactice moderne, tehnici de comunicare noi și eficiente, abordări inovatoare ale procesului educativ. Sesiunea de formare i-a familiarizat pe participanți cu conceptul de învățare cooperativă oudoor. Echipa de participanți la mobilitatea „Learning outside – Living together, learning together, working together. Special focus on inclusive cooperative outdoor learning”, Reykjavik, Islanda organizată în primul an al Acreditării Erasmus+ a școlii noastre, a adus în atenția cursanților importanța unei educații în afara limitelor fizice ale sălii de clasă precum și eficiența didactică a învățării experiențiale. Aceștia au organizat și susținut sesiunea de formare „Crearea unui mediu incluziv și creativ utilizând metode de învățare cooperativă outdoor”.Pentru că au fost ultimele zile de vacanță, participanții s-au întâlnit online pentru prezentarea conceptelor teoretice, urmând ca după începerea școlii să participe la stagii practice de aplicare a cunoștințelor dobândite.