• 0232472846
  • scoala4is@yahoo.com

Proiect Erasmus ISYMO 2019-1-RO01-KA101-061812

Procedura de selecțe a participanților în cadrul proiectului „Da, poți și tu! Școala incluzivă – școala ta, școala mea, școala noastră”.

Clic aici

ANUNȚ
Privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a participanților la stagiile de formare desfășurate în cadrul proiectului Erasmus+ ”Da, poți și tu! Școala incluzivă – Școala ta, școala mea, școala noastră”
„Yes, you can! Inclusive School – Your school, My school, Our school”
ISYMO     2019-1-RO01-KA101-061812

Click aici

Proiectului „Da, poți și tu! Școala incluzivă – Școala ta, școala mea, școala noastră” altfel spus  ISYMO – Yes, you can! Inclusive School – Your school, My school, Our school”,project 2019-1-RO01-KA101-061812 este finanțat prin Programul Erasmus + al Uniunii Europene, acțiunea cheie KA101, proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare.

Scopul proiectului presupune creșterea capacității școlii de a stimula participarea la procesul de învățare a copiilor cu nevoi speciale.

Dezvoltarea cunoștințelor legate de tipurile de dizabilități ale elevilor, creșterea nivelului de înțelegere a dinamicii unei clase incluzive, îmbunătățirea capacităților de abordare a nevoilor de învățare a elevilor cu CES, de asigurare a succesului în învățare pentru elevii cu CES, dezvoltarea competențelor de a sprijini interacțiunea dintre toți elevii/colegii și sprijinul reciproc, dobândirea/dezvoltarea competențelor de informare și de lucru cu părinții, îmbunătățirea comunicării eficiente cu părinții copiilor cu CES prin aplicarea de strategii pozitive sunt obiective ale proiectului ISYMO. Deși durata proiectului a fost inițial de 18 luni, începând cu 2 septembrie 2019, ea s-a prelungit până în martie 2021.

Au fost trei stadii de formare. Primul stagiuWe are all special – Inclusion and support to special needs students in and out of the classroom” a fost organizat de Europass Teacher Academy, Spania, Barcelona. (aici)

Al doilea stagiuInclusive methodologies in classroom” a fost organizat de Sistema Practices, Spania, Valencia. (aici)

Al treilea stagiu de formare s-a desfășurat în Croația, Split, a fost organizat de Maksima Training Centre,Papagallo Foreign Language School și s-a urmărit  „Special needs in education” .(aici)

Alte activități din cadrul proiectului (aici)

Pagina de Facebook a proiectului Inclusive School – Your school, My school, Our school @isymoteodoreni Site web educaţional (aici)

Grup ISYMO – grup privat. Adminitrator Inclusive School – Your school, My school, Our school (aici)

Ghidul „Succes is for everyone – Toți putem avea succes” click aici