• 0232472846
  • scoala4is@yahoo.com

Succes is for everyone

Prezentul ghid a apărut ca urmare a derulării în școala noastră a proiectului „Da, poți și tu! Școala incluzivă – Școala ta, școala mea, școala noastră” altfel spus  ISYMO – Yes, you can! Inclusive School – Your school, My school, Our school”,project 2019-1-RO01-KA101-061812 finanțat prin Programul Erasmus + al Uniunii Europene, acțiunea cheie KA101, proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare.

Scopul proiectului presupune creșterea capacității școlii de a stimula participarea la procesul de învățare a copiilor cu nevoi speciale.

Dezvoltarea cunoștințelor legate de tipurile de dizabilități ale elevilor, creșterea nivelului de înțelegere a dinamicii unei clase incluzive, îmbunătățirea capacităților de abordare a nevoilor de învățare a elevilor cu CES, de asigurare a succesului în învățare pentru elevii cu CES, dezvoltarea competențelor de a sprijini interacțiunea dintre toți elevii/colegii și sprijinul reciproc, dobândirea/dezvoltarea competențelor de informare și de lucru cu părinții, îmbunătățirea comunicării eficiente cu părinții copiilor cu CES prin aplicarea de strategii pozitive sunt obiective ale proiectului ISYMO. Deși durata proiectului a fost inițial de 18 luni, începând cu 2 septembrie 2019, ea s-a prelungit până în martie 2021.

Au fost trei stadii de formare. Primul stagiuWe are all special – Inclusion and support to special needs students in and out of the classroom” organizat de Europass Teacher Academy, Spania, Barcelona. Cursul a oferit activități practice vizând dobândirea de aptitudini și competențe necesare pentru a sprijini interacțiunea dintre colegi și susținerea reciprocă, un element fundamental în construirea competențelor sociale, pentru dezvoltarea încrederii în sine la copiii cu CES și pentru a-i ajuta pe aceștia să facă față sentimentului de neajutorare și stresului. S-au atins următoarele obiective: ¨ înțelegerea mai profundă a dinamicii unei clase incluzive; ¨ asigurarea succesului în învățare pentru elevii cu CES;¨ implicarea familiei în școlile incluzive; ¨ abordarea unei atitudini care să prevină etichetarea, izolarea, intimidarea elevilor cu CES; ¨ dobândirea de cunoștinte legate de principalele dizabilități ale elevilor, de la cele de învățare la tulburările emoționale și comportamentale până la cele intelectuale și fizice; ¨ îmbunătățirea comunicării eficiente cu părinții copiilor cu CES prin aplicarea de strategii pozitive și practice.

Al doilea stagiuInclusive methodologies in classroom” a fost organizat de Sistema Practices, Spania, Valencia. Participanții s-au familiarizat cu pilonii fundamentali ai metodologiilor inclusive pentru elevii cu CES, au înțeles conceptul de funcționalitate, paradigma și modelele care promovează acest concept, s-au familiarizat cu diferite modele pedagogice ale educației incluzive ce pot fi implementate în planurile educaționale ale școlii, au făcut schimb de bune practici și experiențe prin intermediul unei vizite profesionale la o școală din Valencia. Au fost abordate aspecte privind ¨Integrare vs educație incluzivă, Ce este integrarea în educație? De ce educația incluzivă? ¨ Funcționalitatea și învățarea semnificativă, Invățarea incidentală ¨ Metodologia inovării educaționale ¨ Modele pedagogice, Structurarea spațiului, Profesorul – facilitator ¨ Familie în comunitatea educațională ¨ Terapie integrată în sala de clasă.

Al treilea stagiu de formare s-a desfășurat în Croația, Split, a fost organizat de Maksima Training Centre,Papagallo Foreign Language School și s-a urmărit  „Special needs in education” . Prin abordarea următoarelor aspecte (¨ Dificultăți în procesul de învățare; ¨ Diversitatea în sala de clasă; ¨ Provocările educației copiilor cu sindrom Down; ¨ ICT în educatie, ICT la clasele pregătitoare; ¨ ADHD-ul; ¨ Viziunea strategică asupra productivității educaționale; ¨ Depășirea provocărilor educației incluzive) participanții s-au familiarizat cu caracteristicile unor tipuri de dizabilități, au dobândit cunoștințe și competențe necesare abordării nevoilor de învățare a elevilor cu CES, s-au familiarizat cu instrumentele necesare în crearea unui mediu de învățare suportiv pentru acești elevi, au înțeles necesitatea implicării părinților,au făcut schimb de experiență cu alți profesori dezvoltându-și astfel abilitățile de conectare cu aceștia, și-au îmbunătățit abilitățile de înțelegere și comunicare în limba engleză, precum și competențele de utilizare TIC.

Cum deviza școlii noastre este „școala de cartier e pentru toți”, în acest ghid vom afla ce este educația incluzivă , despre integrarea socială și care sunt valențele educației incluzive în educația viitorului, cât de importantă este orientarea școlară în dezvoltarea copilului cu CES. Vom afla cum se poate crea un mediu de învățare incluziv, care este tipologia copilului cu tulburări pervazive de dezvoltare, cum identificăm componente specifice copilului cu autism și cât de importantă este terapia ocupațională pentru copiii cu sindrom Down. Vom admira talentul și dibăcia mâinilor la un copil cu CES, ne vom familiariza cu pedagogii alternative (Waldorf, Montessori). Vom privi jocul didactic din perspectiva diferențierii și individualizării, vom identifica jocurile pentru copiii cu deficit de atenție și ADHD. Vom cerceta un plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități, proiectul „O fotografie pe zi”, vom vedea cum putem folosi mijloacele audio-video în cadrul orelor de limba engleză. Ne vom familiariza și cu alte dificultăți de învățare (dislexie, disgrafie și discalculie) și vom vedea „cum se simte un pește în copac”.

Autorii ghidului speră ca prin materialele prezentate să se înțeleagă importanța cunoașterii caracteristicilor nevoilor educaționale speciale și efectul acestora asupra comportamentului elevilor și a abilității lor de a procesa informațiile primite, să se înțeleagă rolul diferitelor diagnostice legate de nevoile speciale ale elevilor, să se poată realiza și planifica lecții incluzive, să se cunoască tehnici de lucru pentru întreaga clasă pentru a-și dezvolta abilitatea de a face față diversității sporite a elevilor, să crească gradul de motivare a profesorilor în abordarea educației incluzive.