• 0232472846
  • scoala4is@yahoo.com

MCME-proiect K2

Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” Iași implementează în perioada 1 septembrie 2017 – 31 august 2019 proiectul european “Modern Classrooms, Modern Education” – MCME, proiect finanţat din fonduri UE prin Programul Erasmus+, Parteneriate strategice (Acțiunea Cheie 2). Parteneri în cadrul acestui proiect sunt instituții de învățământ din Grecia, Italia, Turcia și Slovenia. Scopul  proiectului este stabilirea unui parteneriat între școli din diferite țări pentru a utiliza aplicații și a concepe lecții virtuale care să ajute  elevii să-și îmbunătățească abilitățile de învățare. De asemenea se urmărește implicarea elevilor în actul de predare-învățare pentru a crește motivația acestora și pentru a îmbunătăți rezultatele școlare, dezvoltarea competențelor transversale în matematică, TIC, gândire logică și creativă, precum și a abilităților sociale, dezvoltarea înțelegerii și acceptării interculturale, îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba engleză. Un grup de profesori de la Școala Gimnazială ”Ionel Teodoreanu” Iași a participat, în perioada 27 – 29 noiembrie 2017, la prima întâlnire transnațională de proiect care s-a desfășurat la Beltnici, Slovenia, întâlnire care a avut ca scop stabilirea responsabilităților legate de planificare, implementare, monitorizare, evaluare, impact, diseminare și utilizare a rezultatelor, comunicare ale fiecărui partener precum și stabilirea detaliilor legate de  schimbul de elevi pe termen scurt din cadrul proiectului. Elevii vor învăța să utilizeze programe cu ajutorul cărora vor realiza lecții digitale la matematică, limba engleză, literatură, religie și, la întoarcerea lor din mobilitate, vor împărtăși colegilor cunoștințele pe care le-au dobândit legate de folosirea instrumentelor digitale în cadrul lecțiilor.

Despre proiect în media (aici) (aici)