• 0232472846
 • scoala4is@yahoo.com

Educația ne unește

Pe 29 mai 2019 școala noastră a participat la dezbaterea ”Educația ne unește” coordonată de director prof. Silviana Loghin. Dezbaterea a decurs cu un dialog constructiv, atmosferă pozitivă. În urma dezbaterii s-au semnalat următoarele aspecte pozitive ale proiectului propus de Ministerul Educației Naționale:

 • Educația preșcolară (2-3 ani);
 • Plusuri ale anului remedial după clasa a IX-a;
 • Definirea rolului liderului educațional;
 • Pregătirea resursei umane.

Dar există și aspecte care îngrijorează, limite ale propunerii de viziune:

 • Cuprinderea clasei a VI-a la învățământul primar (resurse materiale, dezvoltare psihosomatică);
 • Eliminarea studiului limbii străine și a profesorului de educație fizică în ciclul inferior al învățământului primar (problema orelor de educație fizică și engleză?);
 • Limitări ale anului remedial după clasa a IX-a (dispare noțiunea de repetenție?, baza materială?);
 • Rolul evaluării periodice în stabilirea traseului educațional al elevilor (rolul principal al consilierului de carieră înseamnă dispariția dirigintelui?; cum poate o singură persoană să îndeplinească atribuțiile/ rolul dirigintelui?;
 • Evaluarea școlară reciprocă prin proceduri inter pares poate genera cuantificări subiective ale performanțelor școlare;
 • Baza materială a școlilor – resurse limitate și lipsa de implicare a autorităților locale în mediile educaționale defavorizate;
 • Pregătirea resursei umane – a doua specializare?.

Se propun următoarele recomandări si scenarii de implementare:

 • Dezbateri publice;
 • Consultări cu toți actorii educaționali;
 • Asumare legislativă