• 0232472846
  • scoala4is@yahoo.com

Școala mea este sigură: Spune NU! actelor de bullying, proiect KA1

Spune NU! actelor de bullying

În perioada 1.10.2017 – 31.03.1019 în Școala Gimnazială “Ionel Teodoreanu” Iași se derulează o serie de activități în cadrul proiectului  european „Școala mea este sigură: Spune NU! actelor de bullying” finanțat din fondurile aferente Programului Erasmus+ în cadrul Acțiunii  Cheie 1 – Proiecte de mobilitate  în domeniul educației. Proiectul urmărește dobândirea de către cadrele didactice a competențelor de identificare, abordare, soluționare si prevenire, mult mai eficiente, a situațiilor conflictuale și actelor de bullying. De asemenea, este vizată eficientizarea lucrului cu părinții pentru a-i conștientiza asupra efectelor negative ale conflictelor si a diverselor forme de hărțuire asupra copiilor. Pe perioada desfășurării proiectului și mai ales după finalizarea acestuia, elevii și părinții vor beneficia de consiliere și ajutor astfel încât să înțeleagă că actele de bullying, conflictele, pe termen lung, afectează dezvoltarea psihică armonioasă, stima de sine, integrarea școlară a elevilor, toate acestea fiind cauze majore ale abandonului școlar. Elevii școlii se vor întrece pentru a realiza cel mai bun logo al proiectului iar câștigătorii vor fi răsplătiți cu premii. Finalitatea acestor activități va fi  îmbunătățirea relațiilor elev-elev, cooperarea, coeziunea grupurilor de elevi, crearea unui climat pozitiv în școală și în comunitate. Cu toții ne dorim ca spațiul școlii să fie dominat de relații de colegialitate, prietenie, colaborare între elevi, un spațiu în care elevii, ajutați și ghidați de cadrele didactice, să dobândească deprinderi esențiale de comportament si limbaj, definitorii pentru viitorul lor.

site-ul proiectului: http://www.sntb.scoalaionelteodoreanuiasi.ro