• 0232472846
  • scoala4is@yahoo.com

We are all special – Inclusion and support to special needs students in and out of the classroom

Primul stagiuWe are all special – Inclusion and support to special needs students in and out of the classroom” organizat de Europass Teacher Academy, Spania, Barcelona. Cursul a oferit activități practice vizând dobândirea de aptitudini și competențe necesare pentru a sprijini interacțiunea dintre colegi și susținerea reciprocă, un element fundamental în construirea competențelor sociale, pentru dezvoltarea încrederii în sine la copiii cu CES și pentru a-i ajuta pe aceștia să facă față sentimentului de neajutorare și stresului. S-au atins următoarele obiective: ¨ înțelegerea mai profundă a dinamicii unei clase incluzive; ¨ asigurarea succesului în învățare pentru elevii cu CES;¨ implicarea familiei în școlile incluzive; ¨ abordarea unei atitudini care să prevină etichetarea, izolarea, intimidarea elevilor cu CES; ¨ dobândirea de cunoștinte legate de principalele dizabilități ale elevilor, de la cele de învățare la tulburările emoționale și comportamentale până la cele intelectuale și fizice; ¨ îmbunătățirea comunicării eficiente cu părinții copiilor cu CES prin aplicarea de strategii pozitive și practice.