• 0232472846
  • scoala4is@yahoo.com

EDUCAȚIA OUTDOOR – UN PAS SPRE VIITOR (POCU/987/6/26/154296)


Strategie pentru continuarea și promovarea activităților de formare realizate în sistem outdoor, din cadrul proiectului „EDUCAȚIA OUTDOOR – UN PAS SPRE VIITOR”

Conferința de încheiere a proiectului POCU „Educația Outdoor – un pas spre viitor” (27 decembrie 2023)

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului ”EDUCAȚIA OUTDOOR – un pas spre viitor”, cod SMIS POCU/987/6/26/154296

Conferința de diseminare și multiplicare a activităților și rezultatelor proiectului „Educația Outdoor – Un pas spre viitor” (11 decembrie 2023)

Workshop Educația Outdoor – Strategii de Implementare a activităților didactice (22 noiembrie 2023)

Broșură proiect „EDUCAȚIA OUTDOOR – UN PAS SPRE VIITOR”

Eveniment Arcaland desfășurat în august 2023 (informații aici)

Joi, 15 iunie 2023, ora 16.00 Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” Iași va organiza un eveniment de informare și conștientizare GT în cadrul proiectului POCU 154296 „Educația outdoor – un pas spre viitor” . La eveniment vor participa părinți și elevi.

Vineri, 19.05.2023, ora 13:00 Școala Gimnaziala” Ionel Teodoreanu” va organiza un eveniment de informare și conștientizare GT în cadrul proiectului „Educația outdoor – Un pas spre viitor” – Pocu 154296 la care vor participa cadre didactice și elevi.

Un nou proiect se va derula în școala noastră în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023, „Educația outdoor – un pas spre viitor”, proiect inițiat de Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iași în parteneriat cu Școala Gimnazială „Gh. I. Brătianu” Iași și Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” Iași și cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea și implementarea unui set de măsuri integrate menite să asigure îmbunătățirea participării la procesul de educație a elevilor din învățământul primar și secundar, reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu pentru elevii din învățământul preuniversitar, în special elevi din grupurile vulnerabile.

Măsurile vizează totodată îmbunătățirea competențelor în domeniul educației outdoor a minimum 36 de cadre didactice din învățământul preuniversitar, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și ale unei școli incluzive.

Grupul-țintă al proiectului este constituit din 321 de elevi din învățământul preuniversitar obligatoriu aferent celor trei instituții de învățământ implicate în proiect, din care minimum 10% elevi aparținând minorității rome și minimum 15% elevi din mediul rural. În vederea susținerii unor activități didactice moderne și de calitate, proiectul prevede și formarea a 36 de cadre didactice, în domeniul educației outdoor, prin creșterea calității și flexibilității procesului instructiv-educativ petermen lung.

Metodologia de identificare/selecție/recrutare a grupului țintă (aici)

Afiș Educația outdoor – un pas spre viitor (aici)