• 0232472846
  • scoala4is@yahoo.com

Special needs in education

Al treilea stagiu de formare s-a desfășurat în Croația, Split, a fost organizat de Maksima Training Centre,Papagallo Foreign Language School și s-a urmărit  „Special needs in education” . Prin abordarea următoarelor aspecte (¨ Dificultăți în procesul de învățare; ¨ Diversitatea în sala de clasă; ¨ Provocările educației copiilor cu sindrom Down; ¨ ICT în educatie, ICT la clasele pregătitoare; ¨ ADHD-ul; ¨ Viziunea strategică asupra productivității educaționale; ¨ Depășirea provocărilor educației incluzive) participanții s-au familiarizat cu caracteristicile unor tipuri de dizabilități, au dobândit cunoștințe și competențe necesare abordării nevoilor de învățare a elevilor cu CES, s-au familiarizat cu instrumentele necesare în crearea unui mediu de învățare suportiv pentru acești elevi, au înțeles necesitatea implicării părinților,au făcut schimb de experiență cu alți profesori dezvoltându-și astfel abilitățile de conectare cu aceștia, și-au îmbunătățit abilitățile de înțelegere și comunicare în limba engleză, precum și competențele de utilizare TIC.