• 0232472846
  • scoala4is@yahoo.com

Evaluare Națională clasa a VIII-a

(22.06.2022) Pentru buna desfășurare a etapei de contestații la Evaluarea Națională, clasa a VIII-a 2022 vă transmitem următoarele: contestațiile se depun pe 23 iunie, în intervalul 16.00-19.00 și pe 24 iunie, în intervalul 8.00-20.00. Mai multe informații cu privire la depunerea contestațiilor găsiți aici. Cererea se găsește aici

(22.02.2022) Plan de măsuri la nivel județean privind pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023

(22.02.2022) Anexa nr. 3 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021 METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE PROFIL ARTISTIC – ARTE VIZUALE specializările Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale

(22.02.2022) CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL pentru anul școlar 2022-2023

(22,02,2022) ORDIN 5142 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022—2023

(22.02.2022) ORDIN nr. 5.150/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 – 2023 

(6.02.2022) Informații privind Simularea examenului de Evaluare Națională 2022 4-5 aprilie 2022

(13.12.2021) Adresă privind simularea examenului de evaluare Națională din 25-26 ianuarie 2021 (click)

(09.09.2021) ORDIN privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021—2022 (click aici)

(28.06.2021) Rezultatele la examenul de Evaluare Națională pentru elevii claselor a VIII-a, se vor afișa pe 29 iunie 2021 începând cu ora 12.00 (aici)

(28.06.2021) Contestațiile se preiau, la școală sau în sistem on-line pe 29 iunie 2021 în intervalul orar 16.00 – 19.00 și pe data de 30 iunie 2021 în intervalul orar 8.00 – 12.00. Se va folosi doar tipizatul transmis de ME pentru depunerea contestațiilor (cerere). În cazul în care candidatul depune contestație la ambele probe, atunci acesta va completa două cereri, care se vor înregistra individual (nu se depune contestație pentru ambele discipline pe același formular). Fiecărei cereri i se va atașa copie după actul de identitate al candidatului (carte de identitate sau certificat de naștere). 

Contestațiile on-line se trimit pe adresa scoala4is@yahoo.com, iar cererile se scanează (individual dacă se depune contestație pentru mai multe discipline) în format PDF împreună cu copia după actul de identitate. Astfel, fiecare fișier pdf va conține două foi: cererea și actul de identitate al candidatului (dacă sunt contestate ambele discipline, actul de identitate se atașează la fiecare cerere).

(22.06.2021) Subiecte și bareme date la Evaluarea Națională 2021 pentru absolvenții clasei a VIII-a (aici)

(10.05.2021) Salonul virtual al ofertelor educaționale (click)

(10.05.2021) A apărut Broșura admiterii în învățământul liceal de stat, învățământul profesional de stat și învățământul dual pentru anul școlar 2021-2022 (brosura)

(10.03.2021) Pentru ultimele noutăți privind Evaluarea Națională, teste de antrenament vă recomand următorul link.

(06.03.2021) Ordin 3449 din 2021 privind organizarea Evaluării Naționale pentru absolvenții claselor a VIII-a în anul școlar 2020-2021

(22.02.2021) Teste de antrenament propuse de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și Ministerul Educației Naționale pentru examenul de Evaluare Națională 2021

             Limba și literatura română: 1, 1_b, 2, 2_b, 3, 3_b, 4, 4_b, 5, 5_b, 6, 6_b, 7, 7_b, 8, 8_b, 9, 9_b10-11, 10-11_b, 12-13, 12-13_b

             Matematică: 1, 1_b, 2, 2_b, 3, 3_b4, 4_b, 5, 5_b, 6, 6_b, 7, 7_b, 8, 8_b, 9, 9_b10-11, 10-11_b, 12-13, 12-13_b

(22.02.2021) Adresă ISJ privind desfășurarea simulării examenului de Evaluare Națională la clasa a VIII-a în perioada 29-31 martie 2021

(05.02.2021) Programele de examen (actualizate) valabile pentru anul școlar 2021 – 2021 (aprobate prin ordinul de ministru nr. 3.237/5.02.2021)

(10.02.2021) ORDIN nr. 3203 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de
stat pentru anul şcolar 2021-2022

(09.01.2021) Lecții TeleȘcoală pe TVR

(10.11.2020) Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2021

                     Model de subiect pentru Evaluarea Națională 2021_limba și literatura română

                     Barem_Model de subiect pentru Evaluarea Națională 2021_limba și literatura română

                     Model de subiect pentru Evaluarea Națională 2021_matematică

                    Barem_model de subiect pentru Evaluarea Națională 2021_matematică

(1.09.2020) Calendarul desfășurării examenului de Evaluare Națională în anul școlar 2020-2021

(1.09.2020) ORDIN 5455 din 31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

(1.09.2020) Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale 

(1.09.2020) O R D I N 5457 din 31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

(28 mai 2020) Broșura de admitere în învățământul liceal de stat, învățământ profesional de stat și învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021

(9.05.2020) Teste de antrenament propuse de ISJ Iași pentru Evaluarea Națională 2020 conform programei rectificate (1, 2, 3, 4, 5)

(23.04.2020) Teste de antrenament pentru Evaluare Națională 2020 conform programei rectificate propuse de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (1, 2, 3, 4, 56, 78, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1516 , 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 , 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 )

(22.04.2020) Programa rectificată pentru Evaluare Națională 2020

(22.04.2020) Ordin 4115 din 10.04.2020 privind rectificarea programei pentru Evaluarea Națională 2020

În vederea pregătirii Evaluării Naționale 2020, și nu numai vă
 
recomandăm site-ul sorinborodi.ro, www.edu.ro